Výroba rámu pro plastiku Davida Černého - Entropa

O vizuální podobě Entropy bylo a ještě bude hodně napsáno, a proto svůj komentář víceméně omezím na technický popis. Úkolem firmy VEDeX na tomto projektu bylo vymyslet a vyrobit rám, ve kterém jsou jednotlivé země uchyceny. Mimo vlastního rámu jsme nakonec vyrobili i modré korpusy pro 22 zemí. Během realizace David Černý důsledně dbal na to, aby se informace o skutečné podobě nedostaly na veřejnost, což se mu podařilo až do okamžiku, kdy byla plastika nainstalována v atriu budovy Rady ministrů v Bruselu. Sami jsme podobu lícových stran zemí neznali až do samého závěru, kdy bylo nutné vyzkoušet, jestli na sebe pasují navazující součásti a odstranit případné kolize.

První přípravy proběhly v únoru 2008. Nejprve bylo nutné navrhnout a otestovat způsob napojování jednotlivých částí konstrukce, který by nijak nezasahoval do vnější strany pláště. Pak následoval návrh dimenzí, síly stěn jednotlivých částí a optimalizace výrobní technologie pro dosažení požadovaných mechanických vlastností. Vlastní realizace následovala s přestávkami v období od května do prosince 2008. Montáž celé sochy v Bruselu trvala od 5. do 11. ledna 2009. Během realizace jsme se museli vyrovnat s neustálými změnami v zadání a řadou technických problémů, které z nich vyplývaly. Několikrát se změnil způsob instalace. Z původních šesti kotevních bodů nakonec zůstaly jen dva. Definitivní způsob uchycení k betonové konstrukci atria a zavěšení na konzolách, byl schválen až necelý týden před montáží.

S ubývajícími místy pro ukotvení narůstaly nároky na pevnost a tuhost konstrukce. Zamýšlený způsob montáže horolezci pomocí lezecké techniky zase vyžadoval zvýšit množství spojů tak, aby se dal rám rozebrat na díly nepřesahující svou vahou 200 kg. Jednotlivé požadavky si tedy navzájem velice protiřečily. Opakovaně se přicházelo na další zásadní problémy, na kterých mohl celý projekt zkrachovat. Při výrobě bylo proto nutné značně improvizovat a konstrukci rámu přepracovat tak, aby byla použitelná pro všechny zvažované eventuality. Výsledná podoba konstrukce rámu váží téměř 6 tun a je v atriu zavěšena na dvou objímkách s roztečí 15 m. Správná geometrie je zafixována ocelovými lanky. Prověšení spodní příčky je přitom menší než 2 cm. Instalované země, ocelové konzole, elektroinstalace a další části váží dohromady další 2 tuny, takže celková hmotnost sochy je necelých 8 tun. Rám je vyroben ze skelného laminátu. Rovné části jsou strojně navíjené. Kolena, T-kusy, spojovací příruby, vnitřní příčky a koncovky byly laminovány ručně. Vrchní nátěr je tvořen ekologicky neškodnou vodou ředitelnou barvou. Výška a šířka měřená na osu trubky je 15,9 m respektive 16 m; celkový rozměr je tedy 16,4 x 16,5 m. Obvod a střední svislá příčka má průměr 500 mm, pět vnitřních příček má průměr 400 mm a jednotlivé výběžky 350 mm. Síla stěn, podle zatížení v jednotlivých místech, kolísá od 6 do 13 mm. Vnitřní výztuhy spojů a příruby dosahují síly až 30 mm. Na hlavním rámu je celkem 27 přírubových spojů, příčky a výběžky jsou připevněny dalšími 56 atypickými klenutými přírubami s roznášecími podložkami.

Modré korpusy 22 zemí jsou vyrobeny rovněž ze skelného laminátu a skládají se ze zadní stěny a 35 cm vysokých bočnic. Povrch je tvořen do formy naneseným barevným gelcoatem. Tyto korpusy použil tým Davida Černého pro umístění plastických předních stran, elektroniky, podsvícení, reproduktorů, mechanických ústrojí a dalších částí ztvárňujících jednotlivé země. Spoje mezi rámem a zeměmi jsou vyrobeny z uzavřených ocelových profilů 60x60mm a 40x40 mm o síle stěny 3 mm. Rozměrné země se třemi a čtyřmi úchyty mají spoje vybaveny rektifikačními podložkami. Jako spojovací materiál byly použity pevnostní šrouby a závitové tyče třídy 8.8 v dimenzích od M12 do M16.

Při instalaci v Bruselu byl nejprve složen celý rám na plocho, poté byla osazena část zemí a po vztyčení byly osazeny zbývající země, které z důvodu velké hmotnosti či rozměrům nebylo možné osadit už na zemi. Montáže se účastnil David Černý se třemi výtvarníky, čtyři horolezci, dva technici za naši firmu, dva kameramani, kteří průběh montáže zdokumentovali a pomáhali, kde bylo třeba a jeden zaměstnanec českého zastoupení v Bruselu, který vyřizoval všechny formality, zajistil potřebnou techniku a bez kterého by se zřejmě vůbec nepodařilo instalaci provést.

Vládní politici autorovi odpustili i mystifikaci s 26 neexistujícími umělci, a tak plastiku můžete vidět v plném lesku, včetně všech mechanických, světelných a zvukových efektů. Osobně se mi výsledek moc líbí a doufám, že se tento druh humoru bude líbit i většině Evropanů.

David Hudec, 16. 1. 2009

Další informace naleznete na stránkám Davida Černého.


Seznam osob spolupracujících na projektu:

Ivan Němec
Připravil počítačové modely zatížení konstrukce, potřebné pro navržení výrobní technologie a dimenzování síly stěn. Mimo to navrhl ocelové konzole pro zavěšení plastiky a dimenze ocelových prvků konstrukce rámu.

Michal Flohr
Zajistil výrobu a montáž ocelových konzol, zavěšení rámu na konzoly a osazení zemí v konečné pozici.

Firma Polytex, která navinula atypické potrubní polotovary podle námi zadané specifikace, s mechanickými vlastnostmi optimalizovanými pro toto neobvyklé použití.

Michal Poník
Zajistil logistiku a manipulační techniku na místě instalace v Bruselu.

Nakonec chci poděkovat Davidovi Černému za zajímavou práci a svým kolegům Milošovi Šistkovi, Martinovi Miholovi a Zdeňkovi Novákovi.


Fotografie:

Testy zkušebního spoje

Testy zkušebního spojeTesty zkušebního spojeTesty zkušebního spojeTesty zkušebního spojeTesty zkušebního spoje

Nařezané díly trubek pro budoucí výběžky rámu

Nařezané díly trubek pro budoucí výběžky rámu

Zrcadlově otočený rám složený nanečisto na nádvoří

Zrcadlově otočený rám složený nanečisto na nádvoří

Montáž rámu ve výrobní hale

Montáž rámu ve výrobní haleMontáž rámu ve výrobní hale

Příčka rámu před a po natření

Příčka rámu před a po natřeníPříčka rámu před a po natření

Zkušební zavěšení rámu pomocí dvojice jeřábů v Neratovicích

Zkušební zavěšení rámu pomocí dvojice jeřábů v NeratovicíchZkušební zavěšení rámu pomocí dvojice jeřábů v NeratovicíchZkušební zavěšení rámu pomocí dvojice jeřábů v Neratovicích

Pohled do útrob rámu

Pohled do útrob rámu

Nakládka v Neratovicích

Nakládka v Neratovicích

Vykládání v atriu Rady v Bruselu

Vykládání v atriu Rady v BruseluVykládání v atriu Rady v Bruselu

Sestavování rámu na podlaze atria

Sestavování rámu na podlaze atriaSestavování rámu na podlaze atriaSestavování rámu na podlaze atria

Vytahování do závěsů na konzolách pomocí řetězových zvedáků a dvojice elektrických vozíků

Vytahování do závěsů na konzolách pomocí řetězových zvedáků a dvojice elektrických vozíkůVytahování do závěsů na konzolách pomocí řetězových zvedáků a dvojice elektrických vozíkůVytahování do závěsů na konzolách pomocí řetězových zvedáků a dvojice elektrických vozíkůVytahování do závěsů na konzolách pomocí řetězových zvedáků a dvojice elektrických vozíků

Pohled na kompletní plastiku, těsně po vytažení do konečné pozice

Pohled na kompletní plastiku, těsně po vytažení do konečné pozice